“Elektron Büdcə” sistemi yaradıla bilər

Bakı

Gəlir və xərclərin bütün marşrutuna nəzarət edə biləcək bir innovativ sistemin yaradılması gələcəkdə büdcə vəsaitlərinin daha effektiv xərclənməsinə və nəzarət inzibatçılığının daha effektiv həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq.

Ətraflı