Elektron Azərbaycan

Bakı
Azərbaycanda iqtisadiyyatın Elektron Hökumətin inkişafından asılı sahələrinin ÜDM-də payı 19% dir. Bu o demək ki, ölkədə elektron idarəetmənin 5% artırılması ÜDM-in 1% artımına səbəb ola biləcək.

İTV Elektron Azərbaycan verilişdən video arxiv - https://goo.gl/f4D8t1