4-cü qlobal forum və ərzaq təhlükəsizliyi

Bakı

Dünyada hər gün 10 000 uşaq və 20 000 yaşlı acından ölürlər. Planetde 1 mlrd a yaxın insan aclıqdan əziyyət çəkir. Eyni zamanda 500 milyon insan köklükdən əziyyət çəkir. 


Ərzaq təhlükəsizliyi çox önəmli bir məsələyə çevrilməkdədir. Ərzağın bol olması və insanların da ərzağı ala bilmək imkanlarının olması ərzaq təhlükəsizliyinin əsas elementləri sayılır. 


Ərzaqla təminetmənin dünyada ortalama norması ölkələr üzrə 80% sayılır. Beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə Azərbaycan öz özünü orta hesabla 78% ərzaqla təmin edir. Bu çox yaxşı göstərici sayılır.

BMT nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə müzakirə.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=N4LlLqYl4Fk