Seçicilərlə görüşlərin qrafiki müzakirə olunmuşdur

Sumqayıt ş., Vəkillər ilə görüş

Vəkillər ilə görüş zamanı seçki təbliğatı dövründə fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi, seçki mesajlarının hər bir seçiciyə çatdırılması üsulları və seçicilərlə görüşlərin qrafiki müzakirə olunmuşdur.

Ətraflı